Liv Midbøe

News

 

NEWS/UPCOMING:

 

Under tidsperioden 14/4 2018-12/4 2019

visas de två verken:

Clockwork & Time is out of joint

Rackstadmuseet Arvika


 

Föreläsning 29/4 kl.13.00

Tingen & tiden
Om rötter, samlingar och om tingen som bärare av historier.

Rackstadmuseet Arvika