Liv Midbøe

News

 

NEWS/UPCOMING:

 

Årsutstillingen 29/9-28/10 2018

deltar med installationen
A Room of One's Own

jurybedömd grupputställning
Norske Kunsthåndverkere

Hydrogenfabrikken Fredrikstad

 

En brokig skara 13/9-10/10 2018

grupputställning

Konsthall Spisrummet Karlstad


Det gemensamma 14/4 2018-12/4 2019

Verken Clockwork & Time is out of joint

visas på Rackstadmuseet Arvika

 

Föreläsning 29/4 kl.13.00

Tingen & tiden
Om rötter, samlingar och om tingen som bärare av historier.

Rackstadmuseet Arvika